Botox Mot Migrän – Hur Fungerar Det?

Botox Mot Migrän – Hur Fungerar Det?

Botox mot migrän – hur fungerar det? Migrän är en mycket svår typ av huvudvärk som bland […]

Migrän är en mycket svår typ av huvudvärk som bland annat kan upplevas som en intensiv, pulserande smärta i ett specifikt område av huvudet. Andra symptom på migrän är illamående, kräkningar och överkänslighet mot ljud och ljus. Migrän kan vara svårbehandlat och påverkar ofta patientens livskvalitet mycket negativt. Det är med andra ord inte underligt att den som lider av återkommande migrän gärna prövar alla tillgängliga behandlingsmetoder för att försöka komma till rätta med sina problem.

Ett alternativ som visat sig vara mycket lovande i kampen mot migrän är det muskelavslappnande medlet botox, som godkändes som läkemedel i Sverige 2011. Den aktiva ingrediensen i botox heter botulinumtoxin, och är bevisat effektivt mot migrän. Forskningen på hur botox verkar mot migrän pågår ännu, och mycket pekar på att läkemedlets effektivitet kommer av att det blockerar smärtsignaler till hjärnan. Botox påverkar till exempel signalsubstanser som acetylkolin och äggviteämnet CGRP.

 

Då kan du använda botox mot migrän

Botox används för att lindra och förebygga symptom från kronisk migrän. För att vara aktuell för en full behandling med botox mot migrän behöver du vara vuxen, samt diagnosticerad med migrän. Diagnosen kronisk migrän ställs alltid av din läkare på den vårdcentral eller det sjukhus där du är patient. Generellt kan en diagnos komma i fråga om du har huvudvärk minst femton dagar varje månad, och då minst åtta av de dagarna är uttalade migränanfall. Botox används inte som behandling mot spänningshuvudvärk eller huvudvärk som utlösts av läkemedel.

Det kan finnas skäl till att en patient inte kan behandlas med botox mot kronisk migrän, trots en migrändiagnos i vuxen ålder. Det gäller till exempel gravida eller ammande kvinnor. Innan det är aktuellt med migränbehandling måste din huvudvärk ha utretts noggrant för att säkerställa att du fått rätt diagnos.

 

Så går en behandling med botox mot migrän till

Varje behandling med botox mot migrän sker enligt ordination från varje enskild patients läkare. Det är alltså inte möjligt att här beskriva exakt hur din behandling kommer vara upplagd, i det fall det är aktuellt att behandla din migrän med botox. Generellt krävs mycket svåra besvär av migrän för att ordineras botulinumtoxin, och du kommer sannolikt behöva pröva andra behandlingsmetoder innan botox är aktuellt.

Botox ges som en medicinsk injektionsbehandling, det vill säga genom sprutor. Det är vanligt att patienter ges en injektion var tredje månad, men det kan även ske oftare. Hos Johansson & Lundström Medical utförs alla behandlingar av våra legitimerade läkare Andreas Johansson och Filip Lundström. Vi har möjlighet att ta emot migränpatienter för behandling med botox och du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Förutom migrän finns även fler medicinska användningsområden för botox. Det kan även användas mot överdrivna svettningar, vilket du kan läsa mer om i vår kommande artikel på ämnet.

 

Frågor och svar - FAQ

Är botox ett läkemedel?

Även om botox ofta används för estetiska injektionsbehandlingar, är det i grunden ett medicinskt läkemedel. Den aktiva ingrediensen heter botulinumtoxin, och kan bland annat användas mot kronisk migrän.

 

Kan jag boka en tid för behandling med botox mot migrän?

Johansson & Lundström kan ta emot dig som diagnosticerats med kronisk migrän och ordinerats behandling med botox. Kontakta oss för mer information.

 

Kan man bota migrän med botox?

Botox botar tyvärr inte migrän, men är en mycket effektiv behandling för att lindra symptom från svår, kronisk migrän.

0
Feed